Miljøvennlig oppvarming med varmepumpe

Over 1 million nordmenn har varmepumpe hjemme, og stadig flere blir klar over fordelene med slik oppvarming.

Vi gir deg råd om hvilken effektstørrelse på varmepumpen du bør ha og hva slags type du bør velge.

En varmepumpe kan mer enn halvere energiforbruket ditt knyttet til oppvarming. Det er derfor en gunstig løsning både for miljøet og privatøkonomien. En varmepumpe sørger også for bedre inneluft og en jevn temperatur i boligen.

Velge varme til boligen

Det finnes flere typer varmepumper med noe ulik funksjon. Felles for disse er evnen til å omgjøre den lagrede solenergien i luften, jorden, fjellgrunnen eller sjøen til varme som distribueres i boligen din. Enkelte varmepumpetyper lar deg i tillegg kjøle ned luften, og fungerer da som aircondition.

Hva som er riktig varmepumpe for deg, kommer an på dine behov ut ifra følgende kriterier: Type bolig, hvor stor den er, hvor du bor og hva slags varmeanlegg boligen har. Jo større bolig og energibehov, desto mer lønnsomt er det å installere en varmepumpe, ifølge Rørkjøps leverandør ABK-Qviller AS, Norges største importør og kompetansesenter for varmepumper, varmeopptak og aircondition.

Varmepumpe: Hvilken bør du velge?

Varmepumpene deles inn i to hovedkategorier, basert på type oppvarming i din bolig:

 • Direkte elektrisk oppvarming: Er ditt hus eller din leilighet basert på elektrisk oppvarming som panelovner, er en luft-luft-varmepumpe egnet for deg. Monteres av installatør med godkjent F-gass-sertifikat.
 • Vannbasert oppvarming: Har du et vannbårent anlegg, eller planlegger å installere det, er det varmepumpetypene luft-vann, bergvarmepumpe og avtrekksvarmepumpe du bør vurdere. Monteres av rørlegger.

Toshiba luft-til-luft-varmepumpe. Foto: Produsenten

Forskjellen på de fire vanligste varmepumpetypene:

Luft-luft-varmepumper

Generelt sett egner luft-luft-varmepumper seg for hus eller leiligheter med elektrisk oppvarming. Denne varmepumpe-typen utgjør en forholdsvis lav investering og er enkel å installere, men det må utføres av en installatør med godkjent F-gass-sertifikat.

Luft-luft-varmepumper består av en utedel og én eller flere innedeler. Utedelen henter varmeenergi fra luften utenfor og øker temperaturen, mens innedelen sirkulerer luften inne i boligen.

Luft-luft-varmepumper kommer vanligvis med pollen- og støvfiltre, og vil derfor også rense og forbedre luften innendørs.

– Mange ønsker seg varmepumpe for å ha mulighet for komfortkjøling i tillegg, spesielt i etasjer med soverom, forteller Morten Solsem, fagsjef varmepumper hos ABK-Qviller. Denne typen varmepumpe kan nemlig reverseres og brukes som aircondition på varme sommerdager, legger han til.

flexoCompact væske/vann varmepumpe fra Vaillant. Foto: Produsenten

Vannbaserte varmepumper

For boliger som har vannbåren varme, enten det er radiatorer, gulvvarme eller en kombinasjon, står valget mellom én av følgende tre ENOVA-støttede løsninger, som alle monteres av rørlegger:

Bergvarmepumper

Begrepet «bergvarmepumpe», også kjent som en væske-vann-varmepumpe, brukes ofte som et samlebegrep for varmepumper som henter energi fra under bakken eller fra sjøen. Bergvarmepumper er det mest effektive oppvarmingsalternativet til privat bruk, da varmekilder som fjellgrunn dypt under bakken, holder en mer stabil temperatur året rundt enn det for eksempel luft gjør. En bergvarmepumpe kan redusere energiforbruket ditt til varmtvann og oppvarming med opptil 80 prosent, ifølge Solsem.

– Bergvarme gir høyest reduksjon av energikostnader, er mest robust og har lengst levetid, forteller Solsem i ABK-Qviller. Men prisen er også høyere enn for luft-vann-varmepumper, siden du må få boret en energibrønn.

– På sikt er bergvarme likevel mest lønnsomt. Har du økonomi til å investere i bergvarme, er det et trygt valg, poengterer Solsem. Det gjelder ikke minst boliger med oljefyr, som ofte har høyt energibehov.

Luft-vann-varmepumper

Er bergvarme uaktuelt, enten av hensyn til økonomi eller grunnforhold, er luft-vann-varmepumper et godt alternativ. Disse pumpene varmer vann ved hjelp av kald uteluft. Varmen fordeles så i boligen via gulvvarme eller radiatorer, og eventuelt til varmtvann. – Luft-vann-varmepumper kan fungere veldig bra og dekke mye av energibehovet ditt, i kaldt eller mildt klima. Selv om de sparer litt mindre energikostnader enn bergvarme, kan de beste luft-vann-varmepumpene gi varme helt ned til -25 °C utetemperatur, uttaler Solsem.

Er verken bergvarme eller luft-vann-varmepumpe aktuelt, kan luft-vann avtrekksvarmepumpe, eller ventilasjonsvarmepumpe som den også kalles, egne seg. Denne pumpetypen gjenbruker varmen som allerede finnes i huset eller leiligheten din, og sirkulerer luften ved hjelp av et ventilasjonssystem. Med en slik avtrekksvarmepumpe kan du halvere kostnadene du har til oppvarming og varmtvann.

Bosch varmepumpe. Foto: Produsenten

Lønner varmepumpe seg?

Har du allerede vannbåren varme i boligen, kan en av Rørkjøps rørleggere som har fagkompetanse innen varme og energi, vurdere radiatorer, røropplegg og andre varmegivere som allerede er installert i bygget. Han eller hun kan deretter gi en anbefaling om hva som kreves for å sikre tilfredsstillende oppvarmingskomfort og god økonomi. – Videre bør du tenke gjennom hva som er behovet ditt, og hvor lang horisont du har på investeringen. Har du tenkt til å bli boende lenge, vil det som regel svare seg å investere i bergvarme for en bolig med vannbåren varme. Da får du lave energikostnader, høy komfort og et anlegg med lang levetid som krever lite vedlikehold, oppfordrer fagsjefen for varmepumper hos ABK-Qviller.

Slik velger du varmepumpe

Luft-luft-varmepumper passer for:

 • Eneboliger og rekkehus med elektriske oppvarming, som panelovner
 • Boliger med behov både for oppvarming og kjøling
 • Hytter – særlig for de som må holdes frostfrie
 • Boliger med oljefyr eller oljekamin, der det ikke er mulig eller aktuelt med bergvarme eller luft-vann-varmepumper. Forutsetter åpen planløsning i boligen.

Luft-vann-varmepumper passer for:

 • Boliger med vannbåren varme og oljekjel eller elkjel
 • Nye eneboliger med vannbåren varme
 • Boliger med vannbåren varme hvor det ikke er mulig eller for kostbart å bore energibrønn

Bergvarmepumper passer for:

 • Boliger med vannbåren varme og oljekjel eller elkjel
 • Boliger der det er vanskelig å plassere utedel til luft-vann-varmepumpe (for eksempel i rekkehus)
 • Nye eneboliger som har vannbåren varme og som kan utnytte nesten gratis kjøling fra bergvarmepumpe

Avtrekksvarmepumper passer for:

 • Boliger med vannbåren varme der det er vanskelig å plassere utedel og for dyrt eller uaktuelt å bore energibrønn
 • Både leiligheter og eneboliger opp til ca. 200 m2 med behov for balansert ventilasjonsløsning, alternativt avtrekksventilasjonsløsning 

Visste du at …

å bruke varmepumpe som primær oppvarmingsressurs i egen bolig er blant de viktigste bidragene hver og en av oss kan ha til det grønne skiftet? Varmepumpen belaster strømforbruket minimalt, da den henter energien sin fra omgivelsene og naturen.

Varmepumpe om vinteren

Se etter luft-luft og luft-vann varmepumper som er spesielt utviklet for kaldt, nordisk klima, og som dermed kan fungere helt ned til minus 25 grader. For at denne typen varmepumper skal fungere, må nemlig fordamperen i utedelen kunne kjøles ned til under utetemperaturen. Hvis ikke, klarer den ikke å hente varme fra den kalde uteluften. Derfor bør du gå for en varmepumpe med kraftig nok kompressor til å kunne håndtere norske vintre. 

Ønsker du en varmepumpe?

Be om befaring! I samarbeid med bransjens beste partnere og leverandører kan vi i Rørkjøp hjelpe deg med å finne de beste varmeproduktene og systemene for deg, din familie og ditt hjem.

Finn rørlegger i ditt nærområde eller ta kontakt med vår kundeservice: tlf: 66 77 53 54 / e-post: [email protected]

Disse Rørkjøp-bedriftene kan hjelpe deg med varmepumpe: 

Akershus

Rørleggermester Andreas Eriksen AS (Bekkestua)
BW Rør AS (Hvalstad)
Jar Rørteknikk AS (Jar)
Romerike Bad AS (Jessheim)
Bærum Rørservice AS (Stabekk)
Eidsvoll Rør AS (Råholt)
Hermansen og Storaas VVS AS (Jar)
Rørspesialisten AS (Jar)
Langhus Rør AS (Langhus)
Brødrene Jacobsen Aut Rørleggerbedrift AS (Sandvika)

Aust-Agder
Jacobsen VVS AS (Bjorbekk)
Haugland VVS AS (Grimstad)
Thorvald Håverstad AS (Iveland)
Uppstad VVS AS (Rysstad)
Østerhus Rør AS (Grimstad)
Rørlegger Odd Håkedal AS (Birkeland)

Buskerud
ABRS Rør Sætre AS (Sætre)
Borge Rørservice AS (Mjøndalen)
BK Rør AS (Båtstø)
Øst Rør AS (Reistad)
Welhaven Rør og Elektro AS (Lierskogen)
Johansen Rørleggerbedrift AS (Lierskogen)

Finnmark
Rørlegger Kåven AS (Lakselv)
Arnesen Rør AS (Alta)

Hedmark
Allservice Solør AS (Flisa)
Rørlegger Jonas Palerud AS (Løten)
Rørlegger Olav Tellebon AS (Alvdal)
Hansen's Rørservice AS (Hamar)
Rørlegger Jan Erik Hørsandlien AS (Åsvang)
Elverum Rørservice AS (Elverum)

Hordaland
Askeland Røyr og Varme AS (Utåker)
Solheim Rør AS (Fitjar)
Rørleggermester Jan Øvrebø
Andersland Rør AS (Stord)
Rørleggermester Wilhelm Fjetland Trodahl AS (Sveio)
Vest VVS AS (Eikangervåg)

Møre og Romsdal
Rørleggermester Are M. Fiskaa AS (Fiskå) 
PERS VVS AS (Ulsteinvik)
Rørleggermester Trond E. Madsen AS (Ålesund) 
Rør 24 AS (Ellingsøy)
Mathisen VVS AS (Molde)

Nordland
Rørlegger Bent Sollie AS (Myre)
Rørleggermester Frank Størkersen AS (Svolvær)
Ness Rør og Industriteknikk AS (Henningsvær)
Rørlegger Tom Eilertsen AS (Sortland)

Oppland
JR VVS & ANLEGG 
Valdres Varme og Sanitær AS (Ryfoss)

Oslo
Norsk Rørservice AS
Rørpartner Varme & Sanitær AS
Fossum & Kristiansen AS
Rørleggermester Harald Larsen AS
Dinrørlegger.no AS
Rørmontasje as
Harald Melgård AS
Rørleggerkompaniet AS
Bjørns rørleggerservice AS
Bydrift Rør AS
Rørleggermester Torstein Solli AS
Vinderen Rør AS
Ingeniør Knut Larsen AS
Aut Rørleggermester Fossum & Kristiansen AS
Rørleggervakta a/s
Rørlegger Bad & Varme AS
Sanitær og Varmevakta AS
Østensjø Rør AS

Østfold
Bjørn Steinar Nordengen (Svinndal)
Rørlegger Fredrik Enersen AS (Askim)
Frøland VVS AS (Moss)
Hama Rørleggerservice AS
Rørleggermester Knut Anderson AS (Askim)
Østsiden VVS AS (Gamle Fredrikstad) 
Rørleggermester Per A. Mathisen AS (Fredrikstad)
Even O Jensen AS (Gressvik)
Jeløy VVS AS (Moss)
Kaldt og Varmt AS (Askim) 
Vegard Johnsen AS (Kråkerøy)
Østfold VVS AS (Rolvsøy)
Langvik Rørleggerservice AS
Sarpsborg Rørleggerbedrift  Thomas Hugo-Vestby (Sarpsborg)
Granli Rør AS (Ørje)
VVTEKNIKK (Dilling)
Ringvoll VVS AS (Hobøl)
Østfold Varmeservice Øvas AS (Moss)

Rogaland
Rørleggermester Edvard Tjøstheim AS (Rennesøy)
Idland VVS AS (Sandnes)
RØR-service AS (Stavanger)
Karsten Bjelland AS (Aksdal)
P S Håland Rør AS (Bryne)
Alfa Energi AS (Vikeså)
A.B. RØR AS (Sirevåg)

Sogn og Fjordane
Mardal Rør AS (Sandane)

Telemark
Slaato Rør AS (Seljord)

Troms
Mesterteknikk AS (Bardu)
Arctic VVS AS
Rør & Renovering AS (Bardufoss)
Røranlegg Tor Helge Mikkelsen (Tromsø)

Trøndelag
Proff VVS AS (Trondheim)
Hagerup Rør- og Sveiseteknikk AS (Frosta)
Rørleggermester K. Hagen AS (Heimdal)
T Rødsten VVS AS (Trondheim)
Helmersen VVS og Varmepumper AS (Levanger)
Hermann VVS AS (Verdal)
Trondheim VVS (Trondheim)
J.Nilsen VVS AS (Namsos)
NEA Rør AS (Selbu)
Weider Rør AS (Namsos)

Vest-Agder

Rørlegger Morten Øvland AS (Finsland)
Flekkerøy VVS (Flekkerøy) 
Bjørnarå Rørlegger AS (Vennesla)
Fosslie VVS AS (Kristiansand)
T. I. Larsen Rørlegger AS (Kristiansand)

Vestfold
Rørøeggermester Ormestad AS (Sandefjord)
Aqua VVS senteret AS (Larvik)
Terje Larsen VVS AS (Larvik)
Thorsen & Marcussen AS Autorisert Rørleggerfirma (Torød)
Rørmont AS (Sande i Vestfold)

Rimstad VVS AS (Larvik)
Follo VVS AS (Husøysund)
Lysebo VVS AS (Helgeroa)
Rørleggergutta AS (Nøtterøy)
Smart Rør AS (Tønsberg)
Rørlegger'n Tore Henriksen AS (Sundbyfoss)
Larsens Vann & Varme AS (Sandefjord)

Få pris på produktet ferdig montert!

Ring: 66 77 53 53 (8-16) / e-post: [email protected]

Vi setter deg i kontakt med din lokale Rørkjøp-rørlegger.

Finner du ikke det du er på jakt etter?

Ta kontakt med vår kundeservice. Vår nettbutikk viser kun et lite utvalg av mer enn 100 000 produkter! Vi kan egentlig si at vi kan skaffe deg alt, men strekker oss til å si det meste.

Kundeservice: 66 77 53 54 / e-post: [email protected]

Kundeservice: 66 77 53 54