Varmepumpe er gunstig til oppvarming

Varmepumper er det foretrukne alternativet for miljøvennlig oppvarming. Mer enn 850 000 boliger i Norge varmes opp med varmepumpe i Norge.

Det finnes en rekke løsninger på markedet, men ikke alle kan brukes til oppvarming av hele boligen. En luft-til-luft varmepumpe henter for eksempel varme fra uteluften og avgir varme ved å sirkulere inneluft gjennom innedelen av varmepumpen. Denne kan med andre ord ikke brukes til oppvarming av vann.

Kobler varmepumpen til gulvvarmesystem og radiatornett

En luft-til-vann varmepumpe henter varme fra uteluften og avgir varmen inne via vannbåren gulvvarme eller radiator. Fordelen med et vannbårent distribusjonssystem er bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur i boligen. 

En bergvarmepumpe henter varme fra grunnfjellet og avgir denne med et vannbårent distribusjonssystem. Et borehull har normalt en dybde på 60–200 meter avhengig av energibehov. I tillegg finnes det systemer som utnytter jordvarme, sjøvannsvarme og varme fra grunnvann.

– En borehullspumpe er ifølge vår erfaring den gunstigste investeringen, sier Arve Aasen Strand, som er varmepumpeansvarlig i Variant VVS – totaldistributør av vannbåren oppvarming. Den personlige økonomien har for folk flest vært drivkraften til å investere i en varmepumpe. Gunstige støtteordninger fra ENOVA og lavere oppvarmingskostnader er gode argumenter for å legge om i hjemmet. Det anslås at man i en enebolig på 250 kvadratmeter vil kunne spare hele 25 000 kilowattimer i året på å bruke et varmepumpesystem til oppvarmingen.

Mer enn 850 000 boliger i Norge varmes opp med varmepumpe i Norge, ifølge tall fra Norsk Varmepumpeforening. 

Viktig verktøy til det grønne skiftet

Å bruke varmepumpe som primær oppvarmingsressurs i egen bolig er det viktigste bidraget hver og en kan ha til det grønne skiftet. Varmepumpen belaster strømforbruket minimalt da den henter energien sin fra omgivelsene og naturen.

– Indirekte utnytter vi solenergien via varmepumpen, og dette er et kjempeviktig verktøy for å snu en uheldig og farlig miljøutvikling, mener Aasen Strand.

Han legger til at folk på kontinentet kjøper varmepumper til tross for høye strømpriser, nettopp på grunn av det viktige miljøaspektet.

Installasjon av varmepumpe gir rett til støtte

De fleste typer varmepumper gir deg rett til støtte fra Enova. Registrerer du kvitteringene på deres nettsider, skal du få pengene tilbake i løpet av bare tre uker. Forutsetningen for å motta støtten er at varmepumpene forsyner boligen din med vannbåren oppvarming. En luft-til-luft modell er derfor ikke kvalifisert til den lukrative støtteordningen.

– Uavhengig av støtteordningene er varmepumpe det desidert mest gunstige oppvarmingsalternativet som er tilgjengelig på det norske markedet, sier Aasen Strand.

Fjerner oljefyr til fordel for vannbåren varmepumpevarme

I eldre hus er det anbefalt å bytte ut miljøfarlige og dyre oljefyrsystemer med mer miljøvennlige alternativer. Sanerer du et slikt anlegg og legger om til varmepumpe, utløser det en egen tilleggsstøtte fra Enova. Men du bør handle raskt. Fra 16. oktober 2017 blir tilskuddet doblet med varighet ut 2018. I 2019 halveres støtten igjen, for så å forsvinne helt fra januar 2020.

– I eldre hus må det elektriske anlegget ofte byttes ved installasjon av et luft-vann system. Her kan en borehullspumpe være mer hensiktsmessig, forteller Aasen Strand.

Ta kontakt med din lokale Rørkjøp-forhandler for varmepumpe tilpasset din bolig

Mer effektive og levedyktige systemer

Siden varmepumpene kom på markedet for nesten tretti år siden, har de blitt dobbelt så effektive. Med dagens teknologiske utvikling forutser bransjen at de blir enda mer effektive i tiden som kommer.

– Jeg ville forventet 20–25 år før utskiftning dersom jeg hadde hatt en bergvarme VP, og at en utskiftning var tilrådelig grunnet teknologiske fremskritt som for eksempel mer miljøvennlig og effektivt arbeidsmedium. Det er avgjørende for levetiden at alt blir gjort etter boken, sier Aasen Strand.

Faktaboks: Sjekkliste for maksimal levetid

  • Systemet er riktig montert
  • Er satt under riktige driftsbetingelser
  • Vedlikehold på anlegget utføres årlig
  • Står under stabile forhold

Har du spørsmål om produkt eller har behov for å komme i kontakt med en rørlegger som kan installere varmepumpe? Ta kontakt med vårt kundeservice (mandag til fredag 8-16) på telefon 66 77 53 54 eller send oss en e-post: [email protected] 

Få pris på produktet ferdig montert!

Ring: 66 77 53 53 (8-16) / e-post: [email protected]

Vi setter deg i kontakt med din lokale Rørkjøp-rørlegger.

Finner du ikke det du er på jakt etter?

Ta kontakt med vår kundeservice. Vår nettbutikk viser kun et lite utvalg av mer enn 100 000 produkter! Vi kan egentlig si at vi kan skaffe deg alt, men strekker oss til å si det meste.

Kundeservice: 66 77 53 54 / e-post: [email protected]

Kundeservice: 66 77 53 54