1 LITER AVLØPSRENS NOVIPRO

122 kr

På lager

NOVIPro Avløpsrens, 1 literEkstra kraftig, hurtigvirkende avløpsåpner med svovelsyre

NOVIPro Avløpsrens løser raskt opp hår, vaskekluter, bind, såperester, fettavleiringer i avløpsledninger og sluk. Omdanner fett til flytende væske. Meget effektiv avløpsrens som tar det meste. Inneholder blant annet svovelsyre. Avløpsrens tåler -15 °C. Skal ikke benyttes på blanke metaller. Bruk påkrevet personlig verneutstyr.

HMS og sikkerhet
  • Varselord: Fare
  • Faresetning: H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
  • Faresetning: H290 Kan være etsende for metaller

NRF-Nummer9805427
Volum1.0 liter
Vekt1.84 kg

Få pris på produktet ferdig montert!

Ring: 66 77 53 53 (8-16) / e-post: [email protected]

Vi setter deg i kontakt med din lokale Rørkjøp-rørlegger.

Finner du ikke det du er på jakt etter?

Ta kontakt med vår kundeservice. Vår nettbutikk viser kun et lite utvalg av mer enn 100 000 produkter! Vi kan egentlig si at vi kan skaffe deg alt, men strekker oss til å si det meste.

Kundeservice: 66 77 53 54 / e-post: [email protected]

Kundeservice: 66 77 53 54